Pragniemy umieścić tu adresy internetowe kilku stron,
które naszym zdaniem zasługują na uwagę, przez to co robią
w dziedzinie teatralno - ewangelizacyjnej:


"Teatr-A" www.teatr-a.art.pl


"Scena Plastyczna KUL" http://www.kul.pl/1104.html


"Dziennik teatralny" www.teatry.art.pl


Teatr "Logos" www.logos.art.pl


Kabaret Świerszczychrząszcz www.sc.art.pl


Dramadance www.dramadance.pl