SALA dokładnie wyciemniona;
SCENA na ok. 8 m. szeroka i 8 m. głęboka; najlepiej czarno okotarowana;
GARDEROBA (bądź miejsce na przebranie się);

CZAS NA PRZYGOTOWANIA możliwość wejścia na montaż sprzętu min. 2 godziny (!) przed wpuszczaniem widowni;
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ ZAGRANIA KILKU (2-3) SPEKTAKLI JEDNEGO DNIA.
NASTĘPNE PRZEDSTAWIENIA ZWIĄZANE SĄ WTEDY Z MNIEJSZYMI KOSZTAMI.