Teatr ITP zaprasza do udziału w konkursie

na najlepszą recenzję teatralną

spektaklu „Czarownice”!

 

Celem konkursu jest aktywizacja uczniów do uczestnictwa w kulturze teatralnej, umożliwienie zainteresowanym krytycznego i swobodnego wypowiadania się na temat oglądanych spektakli, upowszechnianie wiedzy o repertuarze studenckich teatrów, promocja Instytutu Filologii Polskiej KUL.

 

  1. Zgłoszenie recenzji do konkursu oznacza automatyczną zgodę na poniższy regulamin.
  2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto w dniu 11.03.2013 roku obejrzał spektakl „Czarownice” Teatru ITP.
  3. Recenzja nie może być wcześniej publikowana w innym medium.
  4. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie teatru: http://itp.kul.lublin.pl i www.facebook.com/teatritp do 31.03.2013r.
  5. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo jego praca zostanie opublikowana na stronie internetowej teatru.
  6. Jury może również ustanowić dodatkowe wyróżnienia.
  7. Prace należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: aadamczykmalgorzata@gmail.com w tytule wpisując KONKURS NA RECENZJĘ do dnia 20 III 2013.
  8. Każdy mail powinien zawierać dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon, nazwę szkoły.
  9. Recenzja musi być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
  10. Recenzja nie powinna być krótsza niż 1 strona A4.

 

Serdecznie zapraszamy!