POŻEGNANIE SEZONU
W PARKU SASKIM

9 VI - "JÓZEF", godz. 20.00
10 VI - "SZTUKMISTRZ", godz. 20.00

WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY