Stowarzyszenie Twórczych Osobowości

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300812

 

Siedziba: Ul. Pogodna 36/62 20-337 Lublin

NIP: 7123113018
Regon: 060354040
Rachunek bankowy STO: Volkswagen Bank nr 51 2130 0004 2001 0449 4886 0001