Ostatnia aktualizacja 24 VI 2015

 WKRÓTCE:

 

 

11 VII - Wizyta w ramach "Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Studenckich", Teatr Collegium Nobilium - Warszawa

Więcej informacji na temat samego festiwalu: www.ofts.pl

 

 

20 IX - Koncert ITP (inauguracja 15-lecia teatru) - Arena Lublin, w ramach Pikniku Naukowego LFN

 

 

21-22 IX - Moria - w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki - rezerwacja przez stronę LFN)