Od początku jego istnienia zarysowała się idea przyświecająca działalności młodej grupy. Wspólne tworzenie i odkrywanie świata przy wykorzystaniu środków teatralnych. Aktorzy zapragnęli poprzez scenę dzielić się ze swymi rówieśnikami (i nie tylko) prawdami, które w ich życiu były istotne. I chociaż w początkowym okresie swego działania teatr nie określał się jako religijny, nie chcąc być skategoryzowanym i wstawionym do niszy, to jednak w miarę lat zauważono, że treści, którymi się dzieli na scenie poruszają uniwersalne problemy dotykające spraw dotykających każdego człowieka, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Dlatego od samego początku istnienia wśród poruszanych tematów pojawiają się sprawy wyborów, życia i śmierci, czy też konsekwencji podejmowanych działań.

 

Teatr ITP pragnie korzystając z różnych form scenicznych mówić drugiemu człowiekowi (zwłaszcza młodemu) o sprawach ważnych. Wśród podejmowanych tematów nieustannie przewijają się motywy związane z wyborami, ciągła czujność i otwarcie na działanie Boga w codziennym życiu. Inspiracją stają się często arcydzieła literatury światowej, odkrywane na nowo i adaptowane w oryginalny sposób. W spektaklach poprzez śpiew i taniec, ciszę i słowo, bawiąc i rozśmieszając publiczność ITP porusza bardzo poważne treści.

 

Podstawową rzeczą, na którą został położony nacisk, to uczynienie jednej grupy z różnorodnych osób. Aby sprostać takim założeniom systematycznie organizowane są warsztaty teatralne w różnych zakątkach Polski. Tam, pod kierownictwem zaproszonych osób, grupa poznaje się i rozwija własne umiejętności oraz (a może przede wszystkim) przygotowuje kolejne premiery. Praca trwa jednak cały rok. Próby teatralne i wokalne odbywają się 2 razy w tygodniu w salach wykładowych uniwersytetu.

 

Wszystko co jest tworzone - począwszy od pomysłów, przez scenariusze, muzykę, choreografię, na kostiumach i dekoracjach skończywszy, jest dziełem grupy, bądź zaprzyjaźnionych osób. Do współpracy przy tworzeniu spektakli ITP zaprasza wielu swoich przyjaciół z całej Polski. To ludzie, którzy myślą i czują w podobny sposób, mają teatralną wrażliwość i doświadczenie pracy scenicznej. Od samego początku kierownikiem teatru, a tym samym nadającym mu charakter jest jego założyciel – salezjanin – ks. Mariusz Lach. W miarę rozwoju grupy potrzebna była stała pomoc. Przez wiele lat funkcję osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wokalne zespołu i solistów pełniły: Kinga Bogacz (2002-2008), Małgorzata Józwik (2008-2011), oraz Urszula Kasprzak-Wąsowska (od 2011). W 2015 roku do stałego zespołu prowadzącego dołączyła Justyna Kociuba, która zajęła się sprawami choreograficznymi.

 

Z „Teatrem ITP” współpracują ciągle różne osoby – fachowcy w swoich dziedzinach, którzy przez to, że piszą scenariusze, komponują muzykę lub projektują kostiumy – w pewien sposób stanowią o wyjątkowości tego dzieła. Przy pisaniu scenariuszy poproszeni zostali o pomoc Marcin Wąsowski, Mariusz Kozubek, Adam Łoniewski czy Magdalena Walusiak. Komponowaniem muzyki i przygotowywaniem aranżacji zajmowali się między innymi Sławomir Badowski, Jacek Dzwonowski, Maciej Kuliberda, Michał Iwanek, Grzegorz Tylec czy Jakub Gawlik. Przy pracy nad kostiumami i projektami plastycznymi scenografii aktywnie uczestniczyli Barbara Wesołowska, Marta Zbańska, Marek Stecko czy Alicja Patyniak. Jednak większość rzeczy związanych z przygotowaniem poszczególnych spektakli zawsze leży w gestii młodych aktorów. Oni to niejednokrotnie przygotowywali projekty plakatów, sami szyli kostiumy bądź wykonywali niezbędne rekwizyty. Dzięki współpracy z fachowcami z różnych dziedzin proces tworzenia spektakli staje się dla aktorów swoistym kursem nabywania wszechstronnych umiejętności związanych z twórczością sceniczną.