Kinga Bogacz - śpiew
Małgorzata Józwik - śpiew
Marzena Lamch-Łoniewska - śpiew
Adam Łoniewski - zajęcia teatralne
Marcin Kłysewicz - muzyka
Marcin Dzwonowski - śpiew i emisja głosu
Marcin Wąsowski - scenariusze, zajęcia teatralne
Mariusz Kozubek - scenariusz, choreografia
Sławomir Kuczek - aranżacja chórów
Edyta Kulda - ćwiczenia teatralne
Marcin Wąsowski - scenariusze, ćwiczenia teatralne
Adam Rymarz - zajęcia z emisji
Mariusz Żaba - choreografia
Michał Łysiak - zajęcia ogólne
Grażyna i Jacek Dzwonowscy- muzyka
Sławomir Badowski - muzyka
Maciej i Anna Kuliberdowie - muzyka
Marta Zbańska - projekty plastyczne
p. Basia - krawiectwo
Michał Iwanek - muzyka
Justyna Kociuba - choreografia