Wśród polskiej poezji średniowiecznej szczególne miejsce znajduje dialog między mędrcem o imieniu Polikarpus a personifikowaną śmiercią. Zachował się on jedynie w zapisie z 2 poł. XV wieku pod tytułem: "Dialogus magistri Polycarpi cum Morte". Nie posiadamy żadnych danych na temat scenicznej realizacji dialogu. Występować mogły trzy osoby, z których zapewne dwie (Śmierć i Polikarp) były ukostiumowane. Nie jest wszakże wykluczone, iż tekst mógł być recytowany przez jednego aktora wcielającego się w kolejne role; historia teatru średniowiecznego dopuszcza i takie formy inscenizacji.
Scenariusz "Historyi" został oparty właśnie na fragmentach tegoż "Dialogu". Wykorzystano także inne teksty - jak np. wiersz z XV wieku "Dusza z ciała wyleciała" oraz fragmenty biblijne.

plakat_maly-_historyja3_224Scenariusz: Marcin Wąsowski, Mariusz Lach sdb
Reżyseria: Mariusz Lach sdb
Muzyka: Marcin Kłysewicz, Jacek Dzwonowski
Choreografia, kostiumy, scenografia: Justyna Kazek, Justyna Kowalik, Dawid Modrzejewski
Maski wykonała Natalia Antosik
Udział biorą: Justyna Kazek, Justyna Kowalik, Dawid Modrzejewski
Całość trwa 45 minut.

Galerie:
 HISTORYJA - kameralna opowieść o życiu i śmierci

 Historyja w Jarosławiu 31 III 2009


 Historyja kameralna - w Warszawie (bursa salezjańska)


"Historyja" była pokazywana na przeglądzie teatralnym "Epizod" w Krakowie. Oto dyplom i statuetka, jakie stamtąd zostały przywiezione.

epizod-statuetkakompres_448   epizod-dyplomkompres_448