„Spotkania pokoleń"

            15 lat – dla jednych może wydawać się niewielkim wycinkiem w czasie, dla innych natomiast niezwykłą historią tworzoną i kreowaną przez dziesiątki osób kilku różnych pokoleń. I właśnie od owych piętnastu lat taką wyjątkową historię, opowiada nam Inicjatywa Teatralna Polonistów (Teatr ITP) na czele z charyzmatycznym prowadzącym ks. dr Mariuszem Lachem sdb. Ten jakże piękny i przebogaty dorobek podsumowujący 15 lat pracy zasłużył na docenienie i kolejną, równie twórczą inicjatywę w postaci Koncertu Jubileuszowego „Nieznane drogi Pana”, który odbył się 29 kwietnia w ACK UMCS "Chatka Żaka”, a uczestniczyli w nim najwyżsi przedstawiciele władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawiciele władz miasta, byli aktorzy Teatru ITP ich rodziny, media oraz zaproszeni goście. Koncert był niewątpliwie wydarzeniem niepowtarzalnym i wyjątkowym; wieczorem pełnym wzruszeń i łez, uśmiechów i radości. Sala widowiskowa wypełniona bo brzegi kryła pokolenia byłych aktorów Teatru ITP. Jednak nie tylko obecnością na widowni zaszczycili oni tego wieczoru wszystkich zgromadzonych gości. Dwugodzinny koncert obfitował w wiele różnych atrakcji i niespodzianek. Widownia miała okazję zobaczyć „niezapomniane epizody”, które w swoich nieco odświeżonych wersjach, sprawiły radość i piękny powrót do czasów studenckich przybyłym na galę aktorom, którzy kilka lat wcześniej sami wcielali się w role odgrywanych postaci.

            Koncert „Nieznane drogi Pana” nie mógłby zaistnieć w takiej postaci, gdyby nie piosenki o tematyce religijnej. Utwory mówiące o Bogu, o Matce Bożej wykonali byli i obecni aktorzy teatru. Musicalowy charakter trwającej od piętnastu lat inicjatywy w swoim dorobku posiada także wiele utworów o miłości, nie tylko w relacji Bóg-człowiek, człowiek-Bóg, ale również miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą. Z tego tytułu na Jubileuszu nie mogło zabraknąć piosenek o tematyce miłosnej, które swoim klimatem wprowadziły zgromadzonych we wzruszający nastrój. ITP w swoich spektaklach przez wiele lat ukazywał także różne relacje między Bogiem, a człowiekiem, mężczyzną, a kobietą. I właśnie te drugie były inspiracją do wyodrębnienia w programie koncertu części pt. „Stereotypy” - ukazane na samym początku gali wprowadziły śmiech i zabawę pośród zgromadzonych gości.

           


Podczas koncertu Jubileuszowego Teatru ITP, ks. dr Mariusz Lach sdb z rąk przedstawiciela Urzędu Miasta, otrzymał List Gratulacyjny oraz kosz kwiatów od Prezydenta Lublina Pana dr Krzysztofa Żuka, w którym Pan Prezydent przekazał ogromne wyrazy uznania za długoletnią pracę i wkład w rozwój sztuki w Lublinie oraz całym województwie lubelskim. Pan Prezydent pogratulował także Jubileuszu 15-lecia Teatru ITP i życzył owocnej, wytrwałej pracy na kolejne lata działalności Teatru. Władze uczelni także nie zapomniały o docenieniu 15 lat trwającej Inicjatywy. Z tego tytułu w dniu poprzedzającym koncert tj. 28 kwietnia 2016 r. ks. dr Mariusz Lach sdb, został zaproszony wraz z przedstawicielami teatru Aleksandrą Boruch i Piotrem Jakóbczykiem na posiedzenie Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podczas którego z rąk Rektora KUL, Przewodniczącego Senatu ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego otrzymał List Gratulacyjny za długoletni wkład w rozwój kultury, sztuki i teatru na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rektor KUL w obecności Pana Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarneka, prorektorów, sekretarza Senatu, innych przedstawicieli KUL, przedstawicieli spoza KUL, pozostałych wyróżnionych oraz zaproszonych gości pogratulował księdzu tegorocznego Jubileuszu 15-lecia Teatru ITP, docenił zaangażowanie, wytrwałość, ilość autorskich spektakli wystawionych na scenach całej Polski i w Europie w ciągu piętnastu lat działalności największego muzycznego teatru studenckiego w Polsce. Podkreślił także, że tego typu inicjatywa została w Polsce zapoczątkowana właśnie przez ks. dr Mariusza Lacha sdb wraz z aktorami Teatru ITP w 2001 r.

Teatr ITP obchodząc ten piękny Jubileusz przygotował wiele dodatkowych inicjatyw, wydarzeń, a także wielokrotnie pokazywał się i udzielał w wojewódzkich mediach. Jedną z takich inicjatyw była (i jest do tej pory) wystawa zdjęć ze spektakli Teatru ITP, którą na przełomie marca i kwietnia 2016 r. można było oglądać w Gmachu Głównym KUL, następnie w w Galerii Plaza, a także w Głównym Holu Collegium Norwidianum KUL. Teatr ITP jest także w trakcie przygotowywania kolejnej płyty CD pt. "Kobiety ITP", na której będzie można usłyszeć najpiękniejsze piosenki z 15-stu lat działalności Teatru.

            Należy również podkreślić, że w tym roku w sposób szczególny Teatrem ITP interesowały się media. W prasie ukazały się dwa artykuły: 10 kwietnia ukazał się duży artykuł w dodatku lubelskim "Gościa Niedzielnego" podsumowujący 15 lat działalności Teatru , natomiast pod koniec kwietnia w "Dzienniku Wschodnim" ukazał się wywiad z ks. dr Mariuszem Lachem sdb. Aktorzy Teatru ITP niejednokrotnie byli także zapraszani na audycje do radia: Er, Centrum, Złote Przeboje, Radio Lublin. Na próbach i podczas Koncertu Jubileuszowego Teatr ITP gościł również telewizje: TVP Lublin oraz Lubelska TV. Co może stanowić o jakże ważnej pozycji, jaką Teatr ITP zajmuje na kulturalnej arenie miasta Lublina.

            Trzeba przyznać, że obecny skład Teatru ITP występując podczas Koncertu Jubileuszowego, musiał poradzić sobie z zadaniem wielokrotnie utrudnionym. Aktorzy musieli przyswoić kroki choreografii, teksty i melodie piosenek (z przełomu 15-stu lat działalności), a co za tym idzie – świadomość, że na widowni zasiądą także niegdysiejsi wykonawcy i odtwórcy pierwotnych wersji utworów, przyprawiało ich o dodatkowy stres i jeszcze większą tremę, ale i motywację, by wszystko poszło jak najlepiej i najpiękniej. Jak przyznają ITP-owcy – najciężej jest się zaprezentować przez swoimi kolegami z teatru. Po 15-stu latach Inicjatywy, obecni aktorzy teatru przyznają, że był to dla nich ogromny zaszczyt, by móc wystąpić przed aktorami absolwentami, którzy od 2001 roku tworzyli to wyjątkowe dzieło, dzięki któremu dziesiątki pokoleń młodzieży akademickiej spełniało i nadal może spełniać jedną z najpiękniejszych przygód swojego życia.

Dzień później podczas Jubileuszowego Spotkania – Balu Absolwentów, który odbył się w Restauracji Mensa Academica na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wszyscy zaproszeni goście mogli podzielić się refleksjami z dnia poprzedniego, ale także opowieściami ze swojego życia, wspomnieniami, które byłym aktorom łączą się z teatrem ITP. Był to wieczór piękny i radosny, obfitujący w dobrą zabawę i obecność „pokoleń”, wraz ze swoimi rodzinami, współmałżonkami i dziećmi. To niezwykłe, że byliśmy świadkami spotkania wielkiej, teatralnej Rodziny ITP. Zatem czekamy na kolejne lata działalność Inicjatywy, następny Jubileusz (20-lecia), który swoją pracą, zaangażowaniem i talentem zapiszą już kolejne pokolenia aktorów Teatru ITP.

/Aleksandra Boruch/