OPOWIEŚCI PAPIESKIE
widowisko plastyczno-muzyczne

Pod honorowym patronatem
abpa Józefa Życińskiego
oraz JM rektora KUL ks. Prof. Stanisława Wilka

Szkoda tylko, że teatr kulowski jeszcze nie dał się poznać. Wyrażam tu ukryte pragnienie Rzymu i świata."
Jan Paweł II

     Od sześciu lat jesień w Lublinie to czas premier studenckiego teatru muzycznego ITP. W tym roku studenci postanowili pochylić się nad tekstami Jana Pawła II. Można by spytać w jakim celu po raz kolejny sięgać do tych pięknych, aczkolwiek nadzwyczaj trudnych utworów? Obecnie teksty te są wielokrotnie używane w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych. Niestety ze względu na specyfikę dzieł Karola Wojtyły oraz nieumiejętne przedstawienie ich, odbiorcy bardzo często zrażają się do nich. Przecież panująca moda na wszystko z przymiotnikiem „papieskie" mogłaby uczynić również ze spektaklu ITP kolejny komercjalizowany twór. Jednak młodzi aktorzy uznali, że mając do dyspozycji wszystkie atuty ich teatru (czyli chóralny śpiew oraz umiejętności taneczne), będą w stanie stworzyć unikalna formę, która w wyjątkowy sposób ukaże całe piękno i głębię twórczości papieża.

     W „Opowieściach Papieskich" znalazły się utwory dotyczące najważniejszych kwestii ludzkiej egzystencji. W widowisku docierać do nas będą obrazy o przemijaniu, życiowych ścieżkach, miłości, czy umieraniu. Ponadto zostaną także ukazane relacje człowieka z Bogiem, jak również zachwycająca specyfika słowiańskiej duszy.

     Muzyka stanowi, obok tekstu, podstawę spektakli Teatru ITP. „Opowieści Papieskie" są pod tym względem również wyjątkowe, ponieważ muzyka do dotychczasowych musicali była w całości tworzona przez jednego autora. Natomiast „Opowieści" to połączenie kompozycji dziewięciu bardzo dobrych polskich muzyków. Przez ten swoisty eklektyzm muzyczny, można dostrzec istniejącą w tekstach papieskich wieloaspektowość par excellence.

     Właśnie połączenie tej niezwykle pięknej muzyki i nadzwyczaj plastycznych tekstów Jana Pawła II stanowi o wyjątkowości tegoż widowiska. Dlatego też mamy zaszczyt i wielką radość zaprosić wszystkich na „Opowieści Papieskie", by każdy z nas mógł odnaleźć ten słowiański sposób myślenia i odczuwania i zawołać w sobie jak Karol Wojtyła: „Słowiańska duszo moja! Marzycielko odwieczna!".